Elszállított gépjárművek

IPN-275

2024.07.19 10:23
Debrecen, Vasöntő utca 2. szám melletti közterületről

RVP-751

2024.07.19.11:07
Debrecen, Vasöntő u. 2. szám melletti közterületről

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Szerződési ajánlatok és nyomtatványokA Rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján:

(5) A (4) bekezdésben foglalt szerződési ajánlatot

a) a használat megkezdését,

b) a már meglevő közterület-hasznosítási szerződés alapján folyó tevékenység

   ba) továbbfolytatására irányuló szándék esetén a szerződés hatályának lejártát,

   bb) megváltoztatása esetén a tervezett új használatot

   legalább 30 nappal megelőzően kell benyújtani a közterület-hasznosító szerv részére.”


A közterület használatához a „SZERZŐDÉSI AJÁNLAT KÖZTERÜLET HASZNOSÍTÁSÁRA” elnevezésű formanyomtatványokat kell kitölteni, melyhez csatolni kell a szükséges mellékleteket. A szerződési ajánlat nyomtatvány tartalmi követelményeinek minden esetben meg kell felelnie a Rendelet 3. mellékletében foglaltaknak, így a szerződési ajánlat nyomtatványok átszerkesztése nem megengedett.
A „SZERZŐDÉSI AJÁNLAT KÖZTERÜLET HASZNOSÍTÁSÁRA” elnevezésű formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat.

Letölthető szerződési ajánlatok:

A közterület használatba vehető az alábbi célokra:A közterület használatának módjai és céljai a Rendelet 5. §-ban foglaltak alapján:

• 1.1 állandó kereskedelmi pavilon és a pavilonnal egybeépített raktár létesítéséhez • 1.2 kereskedelmi rendezvényhez szükséges mobil pavilon ideiglenes telepítéséhez • 1.3 mozgóbolt területének biztosításához, kereskedelemi árusítás során pavilonon, sátoron kívüli közterületen felállított asztal, pult, állvány, hűtőberendezés, konténer, sütőberendezés, kemence, étkező asztalok, ülőhelyek közterületi elhelyezéséhez (a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti termékek értékesítéséhez
 
• 1.4 idényjellegű árusításhoz szükséges mobil pavilon, forgalmazó, rakodó-, tároló terület kialakításához
• 1.5 alkalmi árusításhoz szükséges terület kialakításához • 1.6 vendéglátó üzlet teraszához, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakításához • 1.7 vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen napernyő, hűtőberendezés elhelyezéséhez • 1.8 kereskedelmi árusító automata elhelyezéséhez
• 1.9 zsűrizett iparművészeti termékek árusításához • 1.10 reklámozási célú árubemutatáshoz, kereskedelmi kiállításhoz, zöldség- gyümölcs, virág üzlet előtti árusításhoz • 1.11 halottak napjához kötődő virág, koszorú és kegyeleti tárgyak értékesítéséhez • 1.12 ideiglenes árusításhoz szükséges terület kialakítása, valamint bankautomata elhelyezése céljából
 
 
•2.1 munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezéséhez • 2.2 építési lakó-, műhely- vagy raktár-kocsi, konténer, állványzat, munkagép, szállító eszköz és más építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához • 2.3 épület közterületi előtetőjének, szellőztető berendezés kültéri egységének, lépcsőjének előírások szerinti elhelyezéséhez • 2.4 sajtó-, vagy szerencsejáték tevékenységek céljára szolgáló gyűjtőláda elhelyezéséhez
 
• 3.1 mutatványos, cirkuszi szolgáltatás településéhez • 3.2 hőlégballon bemutatóhoz • 3.3 tűzijáték szolgáltatáshoz • 3.4 légvár telepítéséhez
• 3.5 elektromos miniautó üzemeltetéséhez, emberi erővel meghajtott városnéző jármű • 3.6 gépi meghajtású városnéző jármű üzemeltetéséhez • 3.7 városnéző lovas fogat üzemeltetéséhez • 3.8 lovagoltatás
•3.9  utcai zenéléshez, feltéve, hogy az e célra igénybe terület az 5 m2-t meghaladja, vagy ha a zene szolgáltatásához hangosító berendezést használnak
 
 
4.4 4.5
• 4.1 ideiglenes építmény, pavilon, sátor, színpad, berendezések felállítása egyházi- és karitatív, valamint kulturális és sport tevékenységek gyakorlásához  • 4.2 egyházi-, karitatív , kulturális és sport rendezvényterület kialakításához • 4.3 ételosztás • 4.4. irodalmi állvány elhelyezése
4.6
• 4.5 kondipark, játszópark kialakítása


 
• 5.1 választással nem kapcsolatos politikai hirdetés elhelyezéséhez • 5.2 gyülekezési jog hatálya alá nem eső tevékenység gyakorlásához szükséges pult, asztal, színpad, sátor, stb. elhelyezéséhez
 
• 6.1 a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak (pl. tüzelőanyag, termőföld, bútor, konténer, stb.) és 4 m2-t meg nem haladó építőanyag 72 órán túli tárolásához • 6.2 üzemképtelen személygépjárműveknek 10 napon túl, legfeljebb további 30 nap időtartamra történő tárolására a III-V. díjfizetési övezetekben • 6.3 hulladékgyűjtő elhelyezésére, higiénés szolgáltatásra (mosdó, illemhely, stb. elhelyezésére) bármely, a Rendetben díjfizetéshez kötött közterület használati célra
 
• 7.1 Utcabútoron és információs célú berendezésen igénybe vett világító reklámfelület elhelyezése • 7.2 Utcabútoron és információs célú berendezésen igénybe vett világítás nélküli reklámfelület elhelyezése • 7.3 Egyéb műszaki berendezésen világító reklámfelület elhelyezése • 7.4 Egyéb műszaki berendezésen világítás nélküli reklámfelület elhelyezése
• 7.5 Gazdasági útirányjelző tábla 7.6 Építési reklámháló 7.7 Világító Citylight és CityBoard formátumú eszköz elhelyezése 7.8 Világítás nélküli Citylight és CityBoard formátumú eszköz elhelyezése

Nyomtatványok: