Elszállított gépjárművek

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

A közterület-felügyelők jogállása

 

§  A közterület felügyelők jogállását a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv., az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv., továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. szabályozza.  

§  A települési önkormányzat a közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről közterület-felügyelet, illetőleg közterület-felügyelő útján, a várakozási közszolgáltatás nyújtásáról közterület-felügyelet, vagy közterület-felügyelő útján is gondoskodhat.

§  A feladatkörében eljáró közterület-felügyelő intézkedésre jogosult, hivatalos személy.

§  A közterület-felügyelő rendészeti feladatokat ellátó személy.

§  A közterület-felügyelő köztisztviselő, közszolgálati jogviszonyára, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

§  A közterület-felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése során látja el.

§  A közterület-felügyelő intézkedése közben az érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet.

§  A közterület-felügyelő a Kftv.-ben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést megtenni. A közterület-felügyelőnek az e törvényben meghatározott tevékenység folytatására, valamint az intézkedésre való jogosultságát a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvány igazolja.
 
§  A közterület-felügyelő törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt, valamint azon szabálysértés esetén, amely tekintetében helyszíni bírság kiszabására jogosult annak elkövetésével gyanúsítható személyt, a személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja. A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan hatósági igazolvány, amely a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben foglalt követelményeknek megfelel. A rendészeti feladatokat ellátó szerv tagja az általa ismert vagy más jelenlévő, ismert személy közlését is elfogadhatja igazolásként.

§  A közterület-felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja. 

§  A közterület-felügyelő a feladatát járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében országosan egységes egyenruhában teljesíti A közterület felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt, továbbá Debrecen város címerét és a "Közterület Felügyelő Debrecen" feliratot tartalmazó karjelzést, illetve névkitűzőt.  

§  Közszolgálati jogviszony létesítésének feltételei közterület-felügyelő esetén:
- büntetlen előélet
-cselekvőképesség
-legalább középiskolai végzettség
-közterület-felügyelői szakképesítés
-magyar állampolgárság
-egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsga (alkalmas minősítése)
-az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény alapján az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban, a szabálysértésekről a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben, a Büntető Törvénykönyvről szól
ó törvényben, és a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott rendelkezések ismeretéből szerzett vizsga