Elszállított gépjárművek

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Közérdekű információk

Debreceni Közterület Felügyelet eFt-ban
Költségvetés főbb előirányzatai 2024. év
Bevételi és kiadási főösszeg: 1 875 517 376
Ezen belül:     
- működési bevétel
682 398 650
- önkormányzati támogatás
1 193 118 726
Személyi juttatások 667 121 242
Munkaadói járulék 104 845 333
Dologi kiadás 1 093 550 801
Ebből kötött kiadások:    
- élelmiszer
1 200 000
- gyógyszer
610 000
- vásárolt élelmezés
-
- gázenergia
3 014 000
- villamos energia
71 024 262
- távhő- és melegvíz
11 958 019
- víz- és csatornadíj
8 701 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai:                           -   
Beruházások 10 000 000
Felújítások
Költségvetési létszámkeret 119

Az intézmény neve:
Debreceni Közterület Felügyelet (továbbiakban: Közterület Felügyelet)
 
Székhelye: Debrecen, Bem tér 14.
 
Címe: 4026 Debrecen, Bem tér 14.
 
Levelezési címe: 4002 Debrecen, Pf.: 408.

Telephelyei:
 
4002 Debrecen, Bánk 72.
4031 Debrecen, István út 23.
4034 Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.
4024 Debrecen, Vár u. 3. (hrsz.: 8439/2/A/1)
4026 Debrecen, Füredi u. 27.
4030 Debrecen, Diószegi út 0587/19. hrsz.
4024 Debrecen, Piac u. 20
4026 Debrecen, Kálvin tér 11
 
Telefon: 52/502-530
 
Telefax: 52/502-538
 

 
Gazdálkodási besorolása: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
 
Illetékességi területe: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe
 
Alapító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20.
 
Alapításáról rendelkező határozat száma: Debrecen Megyei Jogú Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának 71/1984. (VI. 5.) VB számú határozata 
 
Alapító okiratának száma: OKT-4864-4/2019.
 
Alapításának kelte: 1980. 01. 01.
 
Törzskönyvi azonosító száma: 460002
 
Fenntartó neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4024 Debrecen, Piac u. 20.
 
Irányító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése, 4024 Debrecen, Piac u. 20.
 
Vagyon feletti rendelkezési jog:

A Közterület Felügyelet rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására.
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos rendelete szerint kell eljárni.
 
Adóhatósági azonosítószám: 15460008-2-09
 
Statisztikai számjel: 1546008 7512 322 09
 
A számlát vezető hitelintézet neve, címe:
 
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NyRt.
Észak – Alföldi Igazgatósága
4025. Debrecen, Pásti u. 1-3.
 
Bankszámlaszám: 11738008-15460008


Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Időszak 2021.01.01-2021.03.31
Foglalkoztatottak létszáma 116 fő
A vezetők illetménye, rendszeres- és nem rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:
5 380 500 Ft
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres és nem
rendszerese személyi juttatásai:
75 538 772 Ft
Összesen: 80 919 272 Ft


Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Időszak 2020.04.01-2020.06.30
Foglalkoztatottak létszáma 116 fő
A vezetők illetménye, rendszeres- és nem rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:
5 228 934 Ft
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres és nem
rendszerese személyi juttatásai:
74 290 674 Ft
Összesen: 79 519 608 Ft


Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Időszak 2020.07.01-2020.09.30
Foglalkoztatottak létszáma 116 fő
A vezetők illetménye, rendszeres- és nem rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:
9 833 158 Ft
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres és nem
rendszerese személyi juttatásai:
87 763 752 Ft
Összesen: 97 596 910 Ft


Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Időszak 2020.10.01-2020.12.31
Foglalkoztatottak létszáma 116 fő
A vezetők illetménye, rendszeres- és nem rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:
10 191 934 Ft
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres és nem
rendszerese személyi juttatásai:
94 737 516 Ft
Összesen: 104 929 450 Ft
Partnerünk: