Elszállított gépjárművek

PPV-566

2024.03.01. 09:15
Debrecen, Vörösmarty utca (szervizút) - Barna utca (szervizút) kereszteződésében, közterületen 

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Közérdekű információk

Debreceni Közterület Felügyelet eFt-ban
Költségvetés főbb előirányzatai 2020. év 2021. év
Bevételi és kiadási főösszeg: 1 240 006 391 1 209 386 797
Ezen belül:     
- működési bevétel
579 264 442 485 775 946
- önkormányzati támogatás
660 741 949 723 610 851
Személyi juttatások 391 657 841 393 143 137
Munkaadói járulék 79 260 177 73 586 897
Dologi kiadás 765 278 373 737 705 743
Ebből kötött kiadások:    
- élelmiszer
800 000 1 000 000
- gyógyszer
654 000 729 000
- vásárolt élelmezés
- -
- gázenergia
1 108 600 883 200
- villamos energia
19 694 176 19 293 516
- távhő- és melegvíz
16 401 610 16 377 600
- víz- és csatornadíj
4 285 265 3 975 075
Ellátottak pénzbeli juttatásai:                     -                        -   
Beruházások 1 270 000 600 000
Felújítások 2 540 000 4 351 020
Költségvetési létszámkeret 116 116

Az intézmény neve:
Debreceni Közterület Felügyelet (továbbiakban: Közterület Felügyelet)
 
Székhelye: Debrecen, Bem tér 14.
 
Címe: 4026 Debrecen, Bem tér 14.
 
Levelezési címe: 4002 Debrecen, Pf.: 408.

Telephelyei:
 
4002 Debrecen, Bánk 72.
4031 Debrecen, István út 23.
4034 Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.
4024 Debrecen, Vár u. 3. (hrsz.: 8439/2/A/1)
4026 Debrecen, Füredi u. 27.
4030 Debrecen, Diószegi út 0587/19. hrsz.
4024 Debrecen, Piac u. 20
4026 Debrecen, Kálvin tér 11
 
Telefon: 52/502-530
 
Telefax: 52/502-538
 

 
Gazdálkodási besorolása: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
 
Illetékességi területe: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe
 
Alapító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20.
 
Alapításáról rendelkező határozat száma: Debrecen Megyei Jogú Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának 71/1984. (VI. 5.) VB számú határozata 
 
Alapító okiratának száma: OKT-4864-4/2019.
 
Alapításának kelte: 1980. 01. 01.
 
Törzskönyvi azonosító száma: 460002
 
Fenntartó neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4024 Debrecen, Piac u. 20.
 
Irányító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése, 4024 Debrecen, Piac u. 20.
 
Vagyon feletti rendelkezési jog:

A Közterület Felügyelet rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására.
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos rendelete szerint kell eljárni.
 
Adóhatósági azonosítószám: 15460008-2-09
 
Statisztikai számjel: 1546008 7512 322 09
 
A számlát vezető hitelintézet neve, címe:
 
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NyRt.
Észak – Alföldi Igazgatósága
4025. Debrecen, Pásti u. 1-3.
 
Bankszámlaszám: 11738008-15460008


Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Időszak 2021.01.01-2021.03.31
Foglalkoztatottak létszáma 116 fő
A vezetők illetménye, rendszeres- és nem rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:
5 380 500 Ft
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres és nem
rendszerese személyi juttatásai:
75 538 772 Ft
Összesen: 80 919 272 Ft


Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Időszak 2020.04.01-2020.06.30
Foglalkoztatottak létszáma 116 fő
A vezetők illetménye, rendszeres- és nem rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:
5 228 934 Ft
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres és nem
rendszerese személyi juttatásai:
74 290 674 Ft
Összesen: 79 519 608 Ft


Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Időszak 2020.07.01-2020.09.30
Foglalkoztatottak létszáma 116 fő
A vezetők illetménye, rendszeres- és nem rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:
9 833 158 Ft
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres és nem
rendszerese személyi juttatásai:
87 763 752 Ft
Összesen: 97 596 910 Ft


Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Időszak 2020.10.01-2020.12.31
Foglalkoztatottak létszáma 116 fő
A vezetők illetménye, rendszeres- és nem rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:
10 191 934 Ft
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott rendszeres és nem
rendszerese személyi juttatásai:
94 737 516 Ft
Összesen: 104 929 450 Ft
Partnerünk: