Elszállított gépjárművek

BH 12 CNM

2020.11.24. 10:38
Debrecen, Jerikó utca 20. sz. mellett, közterületről

EWM-799

2020.11.25. 09:44
Debrecen, Leány utca 1/A. sz. előtti közterületről 

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Közérdekű információk

Debreceni Közterület Felügyelet eFt-ban
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év
Bevételi és kiadási főösszeg:      1 200 950         1 193 827   
Ezen belül: - működési bevétel         717 863            550 626   
                 - önkormányzati támogatás                     -            643 201   
Személyi juttatás:          314 779            326 054   
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            75 255              75 061   
Dologi kiadások:         803 245            790 690   
Ebből kötött kiadások:    
                 - Élelmiszer beszerzés:                     -                        -   
                 - Gyógyszer, vegyszer:                905                   765   
                 - Vásárolt élelmiszer:             1 270                1 270   
                 - Gázenergia szolgáltatás díja:             1 493                1 581   
                 - Villamos energia szolgáltatás díja:           37 314              38 808   
                 - Távhő-, és melegvíz szolgáltatás díja:             9 393              15 904   
                 - Víz-, és csatornadíjak             3 711                4 803   
Ellátottak pénzbeli juttatásai:                     -                        -   
Beruházások, Felújítások:             7 671                2 021   

Az intézmény neve:
Debreceni Közterület Felügyelet (továbbiakban: Közterület Felügyelet)
 
Székhelye: Debrecen, Bem tér 14.
 
Címe: 4026 Debrecen, Bem tér 14.
 
Levelezési címe: 4002 Debrecen, Pf.: 408.

Telephelyei:
 
4002 Debrecen, Bánk 72.
4031 Debrecen, István út 23.
4034 Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.
4024 Debrecen, Vár u. 3. (hrsz.: 8439/2/A/1)
4026 Debrecen, Füredi u. 27.
4030 Debrecen, Diószegi út 0587/19. hrsz.
4024 Debrecen, Piac u. 20
4026 Debrecen, Kálvin tér 11
 
Telefon: 52/502-530
 
Telefax: 52/502-538
 
 
Jogállása: önálló jogi személy
 
Gazdálkodási besorolása: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
 
Illetékességi területe: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe
 
Alapító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága, 4024 Debrecen, Vöröshadsereg útja 20.
 
Alapításáról rendelkező határozat száma: Debrecen Megyei Jogú Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának 71/1984. (VI. 5.) VB számú határozata 
 
Alapító okiratának száma: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 32/2013. (II.28.) határozattal, a 245/2012. (XI. 29.) Ö.h.-val, a 271/2011. (XI. 24.) Ö.h-val, a 193/2011. (VIII. 25.) Ö.h-val, a 151/2010. (VI. 24.) Ö.h.-val, a 256/2009. (XI.26.) Ö.h.-val, a 211/2009. (IX. 24.) Ö.h.-val, a 95/2009. (V. 28.) Ö.h., a 82/2008. (IV.24.) Ö.h., az 1/2008. (I.31.) Ö.h., a 210/2003.(XI.13.) K.h., a 157/2003.(IX.11.) K.h., a 200/2002.(IX.19.) K.h. és a 223/2001.(XI.08.) K.h. határozatával módosított 71/1984. (VI.5.) VB.sz. határozat.
 
Alapításának kelte: 1984. 06. 05.
 
Törzskönyvi azonosító száma: 460002
 
Fenntartó neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4024 Debrecen, Piac u. 20.
 
Irányító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése, 4024 Debrecen, Piac u. 20.
 
Vagyon feletti rendelkezési jog:

A Közterület Felügyelet rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására.
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos rendelete szerint kell eljárni.
 
Adóhatósági azonosítószám: 15460008-2-09
 
Statisztikai számjel: 1546008 7512 322 09
 
A számlát vezető hitelintézet neve, címe:
 
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NyRt.
Észak – Alföldi Igazgatósága
4025. Debrecen, Hatvan u. 2-4.sz.
 
Bankszámlaszám: 11738008-15460008

Partnerünk: