Elszállított gépjárművek

HXC-003

2018.02.19. 09:32
Debrecen, Monti ezredes u. 7. számmal szemben, közterületről

ILV-455

2018.02.19. 10:30
Debrecenben, a Honvádtemető utcáról, közterületről

NTF-762

2018.02.19. 13:55
Debrecen, Vörösmarty u.-Barna u. (szervizút) kereszteződéséből, közterületről

LOZ-547

2018.02.19. 14:29
Debrecen, Domb u.-Monti ezredes u. kereszteződéséből, közterületről


A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 
Szerződési ajánlatok és nyomtatványok

A Rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján

„ (1) A közterület tervezett új igénybevételét megelőzően legalább 30 nappal
a) az igénylőnek, továbbá
b) a meglévő hasznosítási szerződés lejárta előtt, valamint a közterületen végzett tevékenység megváltoztatásakor a közterületet igénybe vevőnek (a továbbiakban: együtt: igénybe vevő) a közterületet hasznosító szerv részére szerződési ajánlatot kell tennie. A szerződési ajánlat tartalmi előírásait a 2. melléklet tartalmazza. A (4) bekezdésben foglaltak kivételével a szerződés megkötése előtt önálló közterület hasznosítási eljárást kell lefolytatni.”

A közterület igénybevételhez a „SZERZŐDÉSI AJÁNLAT KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELHEZ” elnevezésű formanyomtatványokat kell kitölteni, melyhez csatolni kell a szükséges mellékleteket. A szerződési ajánlat nyomtatvány tartalmi követelményeinek minden esetben meg kell felelnie a Rendelet 2. mellékletében foglaltaknak, így a szerződési ajánlat nyomtatványok átszerkesztése nem megengedett.

A „SZERZŐDÉSI AJÁNLAT KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELHEZ” elnevezésű formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat.
 
Letölthető közterület igénybevételi szerződési ajánlatok:

A közterület igénybe vehető az alábbi célokra:


A közterület igénybevételének módjai és céljai a Rendelet 8. és 9. §-okban foglaltak alapján:

• 1.1 állandó kereskedelmi pavilon létesítéséhez • 1.2 kereskedelmi rendezvényhez szükséges mobil pavilon ideiglenes telepítéséhez • 1.3 mozgóbolt területének biztosításához, kereskedelemi árusítás során pavilonon, sátoron kívüli közterületen felállított asztal, pult, állvány, hűtőberendezés, konténer, sütőberendezés, kemence, étkező asztalok, ülőhelyek közterületi elhelyezéséhez (a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti termékek értékesítéséhez
 
• 1.4 idényjellegű árusításhoz szükséges forgalmazó, rakodó-, tároló terület kialakításához
• 1.5 alkalmi árusításhoz szükséges terület kialakításához • 1.6 vendéglátó üzlet teraszához, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakításához • 1.7 vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen napernyő, hűtőberendezés elhelyezéséhez • 1.8 kereskedelmi árusító automata elhelyezéséhez
• 1.9 zsűrizett iparművészeti termékek árusításához • 1.10 reklámozási célú árubemutatáshoz, kereskedelmi kiállításhoz, zöldség- gyümölcs üzlet előtti árusításhoz • 1.11 halottak napjához kötődő virág, koszorú és kegyeleti tárgyak értékesítéséhez
 
•2.1 munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezéséhez • 2.2 építési lakó-, műhely- vagy raktár-kocsi, konténer, állványzat, munkagép, szállító eszköz és más építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához • 2.3 épület közterületi előtetőjének, szellőztető berendezés kültéri egységének, lépcsőjének előírások szerinti elhelyezéséhez • 2.4 sajtó-, vagy szerencsejáték tevékenységek céljára szolgáló gyűjtőláda elhelyezéséhez
 
• 3.1 mutatványos, cirkuszi szolgáltatás településéhez • 3.2 hőlégballon bemutatóhoz • 3.3 tűzijáték szolgáltatáshoz • 3.4 légvár telepítéséhez
• 3.5 elektromos miniautó üzemeltetéséhez • 3.6 városnéző gumikerekes kisvonat üzemeltetéséhez • 3.7 városnéző lovas fogat üzemeltetéséhez • 3.8 lovagoltatás
•3.9  utcai zenéléshez, feltéve, hogy az e célra igénybe terület az 5 m2-t meghaladja, vagy ha a zene szolgáltatásához hangosító berendezést használnak
 
• 4.1 ideiglenes építmény, pavilon, sátor, színpad, berendezések felállítása egyházi- és karitatív tevékenységek, kulturális és sport tevékenységek gyakorlásához a rendezvények területének elkerítéséhez • 4.2 egyházi-, karitatív , kulturális és sport rendezvényterület elkerítés nélküli kialakításához • 4.3 önkormányzati kulturális rendezvények területe, különösen Virágkarnevál felvonulási útvonala, Békás tó melletti rendezvényterület céljára stb. közterület igénybevétele
•4.4. ételosztás


 
• 5.1 választással nem kapcsolatos politikai hirdetés elhelyezéséhez • 5.2 gyülekezési jog hatálya alá nem eső tevékenység gyakorlásához szükséges pult, asztal, színpad, sátor, stb. elhelyezéséhez
• 6.1 a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak (pl. tüzelőanyag, termőföld, bútor, konténer, stb.) és 4 m2-t meg nem haladó építőanyag 72 órán túli tárolásához • 6.2 üzemképtelen személygépjárműveknek 10 napon túl, legfeljebb további 30 nap időtartamra történő tárolására a III-V. díjfizetési övezetekben • 6.3 hulladékgyűjtő elhelyezésére, higiénés szolgáltatásra (mosdó, illemhely, stb. elhelyezésére)  a Rendelet 8. § (1)-(5) bekezdésében szabályozott közterület igénybevételi célokhoz
•7.1  Az I. díjövezetben legfeljebb 1m2 egyébként legfeljebb 3 m2 felületű hirdető berendezések elhelyezése, melyek az épület homlokzatán fényforrással működtetett berendezés formájában is létesíthetők, kivéve a molinókat • 7.2 Közösségi közlekedési szolgáltatások megállóhelyeinek váróhelyiségén elhelyezett világító reklámberendezés elhelyezése • 7.3 Új épület építése, épülethomlokzatok felújítása esetén az állványozást takaró háló, molinó felületének legfeljebb 15%-án elhelyezett nyomtatott reklámhirdetmény elhelyezése, feltéve, hogy a felület további részén nyomtatva, eredeti nagyságban ábrázolva van az építendő új épület, vagy a felújítással kialakítandó homlokzat látványképe •7.4 Kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató hely iránymutató jelzése
• 7.5 Önkormányzati kulturális rendezvényeken kívüli kulturális, sport, idegenforgalmi, szórakoztató, egyházi, egészségvédelmi, gasztronómiai rendezvényekről tájékoztató hirdető berendezések, hirdetmények 14 napnál nem hosszabb ideig történő elhelyezése •7.6  Világító reklámhengerek és szabadon álló reklámdobozok • 7.7 Önálló hirdető berendezésként, egymástól legalább 100 m távolságban telepítve olyan reklámtáblák elhelyezése, amelyek felülete a 4 m2-t nem haladja meg • 7.8 Legfeljebb 6 m2 felületű tábla formájú hirdető berendezések, egymástól legalább 100 m távolságban elhelyezve
 
• 7.9 Reklámhengerek • 7.10 Többszintes épületek nyílás nélküli tűzfalain elhelyezett legfeljebb 9,0 m él-magassággal rendelkező, a tűzfal 1/10-ét eltakaró reklámtáblák vagy az épületen elhelyezett transzparensek • 7.11 Reklámtáblák önállóan telepítve egymástól legalább 100 m távolságban elhelyezve, melyek felülete a 12 m2-t nem haladja meg  

Nyomtatványok: