Elszállított gépjárművek

IRD-473

2018.04.23. 9:19
Debrecen, Vasöntő u. 2. szám melletti közterületről

NEP-777

2018.04.23. 12:43
Debrecen, Vasöntő u. 2. sz. melletti közterületről

NNM-288

2018.04.23. 14:51
Debrecen, Köntöskert u. 1. számmal szemben lévő közterületről

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Közérdekű információk

Az intézmény neve: Debreceni Közterület Felügyelet (továbbiakban: Közterület Felügyelet)
 
Székhelye: Debrecen, Bem tér 14.
 
Címe: 4026 Debrecen, Bem tér 14.
 
Levelezési címe: 4002 Debrecen, Pf.: 408.

Telephelyei:
 
4002 Debrecen, Bánk 72.
4031 Debrecen, István út 23.
4034 Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.
4024 Debrecen, Vár u. 3. (hrsz.: 8439/2/A/1)
4026 Debrecen, Füredi u. 27.
4030 Debrecen, Diószegi út 0587/19. hrsz.
 
Telefon: 52/502-530
 
Telefax: 52/502-538
 
 
Jogállása: önálló jogi személy
 
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
 
Illetékességi területe: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe
 
Alapító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága, 4024 Debrecen, Vöröshadsereg útja 20.
 
Alapításáról rendelkező határozat száma: Debrecen Megyei Jogú Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának 71/1984. (VI. 5.) VB számú határozata 
 
Alapító okiratának száma: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 32/2013. (II.28.) határozattal, a 245/2012. (XI. 29.) Ö.h.-val, a 271/2011. (XI. 24.) Ö.h-val, a 193/2011. (VIII. 25.) Ö.h-val, a 151/2010. (VI. 24.) Ö.h.-val, a 256/2009. (XI.26.) Ö.h.-val, a 211/2009. (IX. 24.) Ö.h.-val, a 95/2009. (V. 28.) Ö.h., a 82/2008. (IV.24.) Ö.h., az 1/2008. (I.31.) Ö.h., a 210/2003.(XI.13.) K.h., a 157/2003.(IX.11.) K.h., a 200/2002.(IX.19.) K.h. és a 223/2001.(XI.08.) K.h. határozatával módosított 71/1984. (VI.5.) VB.sz. határozat.
 
Alapításának kelte: 1984. 06. 05.
 
Törzskönyvi azonosító száma: 460002
 
Fenntartó neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4024 Debrecen, Piac u. 20.
 
Irányító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése, 4024 Debrecen, Piac u. 20.
 
Vagyon feletti rendelkezési jog:

A Közterület Felügyelet rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására.
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos rendelete szerint kell eljárni.
 
Adóhatósági azonosítószám: 15460008-2-09
 
Statisztikai számjel: 1546008 7512 322 09
 
A számlát vezető hitelintézet neve, címe:
 
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NyRt.
Észak – Alföldi Igazgatósága
4025. Debrecen, Hatvan u. 2-4.sz.
 
Bankszámlaszám: 11738008-15460008

Partnerünk: