Elszállított gépjárművek

LBC-361

2017.12.15. 10:43
Debrecen, Domb u.- Monti ezredes u. kereszteződéséből, közterületről


A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Állásajánlatok


 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Debreceni Közterület Felügyelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § szerint pályázatot hirdet a Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A munkakör betölthető: 2017. augusztus 07. hatállyal, próbaidő után határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Az ügyintéző munkakört betöltő közalkalmazott feladata:

A Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III.27) Önkormányzati rendelet 1. §-ában meghatározott feladatok ellátásában való közreműködés.

 

Pályázati feltételek:

-          főiskolai / igazgatásszervezői végzettség,

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          részletes fényképes szakmai önéletrajz,

-          képesítést tanúsító okirat másolata,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

Alkalmazási feltételek:

-          orvosi alkalmassági vizsgálat.

-          három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével és azonosító számmal: G/3/281/2017.

 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján történik.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 29.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Tőzsér Gyula hatósági osztályvezető (telefon: 06-30/488-2111.)

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Debreceni Közterület Felügyelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § szerint pályázatot hirdet a Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) piacfelügyelő munkakör betöltésére.

 

A munkakör betölthető: 2017. június 15. hatállyal, próbaidő után határozatlan időre szóló kinevezéssel.

A piacfelügyelő munkakört betöltő közalkalmazott feladata:

Feladatait az 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletnek, az Egészségügyi Miniszter 59/1999. (XI.26) EüM rendeletnek, a piacok szabályzatának, illetve a közegészségügyi előírásoknak megfelelően végzi.

 

Pályázati feltételek:

-          piacfelügyelői szakképesítés (OKJ 52 341 09),

-          középfokú iskolai végzettség,

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          piacfelügyelői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-          jó kapcsolatteremtő képesség,

-          határozottság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          részletes fényképes szakmai önéletrajz,

-          képesítést tanúsító okirat másolata,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

Alkalmazási feltételek:

-          orvosi alkalmassági vizsgálat.

-          három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

-          előzetes szakmai meghallgatás, tesztírás

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével és azonosító számmal: G/3/261/2017.

 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján történik.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 13.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Dr. Ónadi János piaci osztályvezető (telefon: 06-30/488-2106.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 1 fő mezőőr munkakör betöltésére.

 

A munkakör betölthető: 2017. május 02. hatállyal, 4 hónap próbaidő után határozatlan időre szóló kinevezéssel.

 

A mezőőr feladata:

Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésének, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmének ellátása.

 

A munkavégzés helye: Debrecen közigazgatási területéhez tartozó termőföldek

 

Pályázati feltételek:

-          Középiskolai/Gimnáziumi végzettség

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség,

-          magyar állampolgárság,

-          B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre,

-          a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX tv. 22.§ (1) bekezdésében meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte,

-          A kategóriás jogosítvány

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          részletes fényképes szakmai önéletrajz,

-          iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okirat másolata,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5.§ (2)-(3) bekezdésében kizáró okok hatálya alatt nem áll, vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-          hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

 

Alkalmazási feltételek:

-          orvosi alkalmassági vizsgálat,

-          három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának módja:

- Személyesen: Tőzsér Gyula hatósági osztályvezetőnél,

- Elektronikus úton a  munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján történik.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 05.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 07.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Tőzsér Gyula hatósági osztályvezető Tel: 06-30/488-21-11.

 

 

 

 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A pályázati munkakör betölthető: 2017. február 01. hatállyal, 6 hónap próbaidő után határozatlan idejű kinevezéssel.

A közterület-felügyelő feladata:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv, és a DMJV. Önkormányzat Közgyűlésének a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátását határozza meg.

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség,

-          középfokú iskolai végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          közterület-felügyelői szakképesítés,

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          a 45/2012. Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,

-          képesítést tanúsító okirat másolata,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5.§ (2)-(3) bekezdésében kizáró okok hatálya alatt nem áll, vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

Alkalmazási feltételek:

-          orvosi és pszichikai alkalmassági vizsgálat,

-          vagyonnyilatkozat tétel lefolytatása

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével, vagy személyesen Tőzsér Gyula Hatósági Osztályvezető Úrnál (Db, Bem tér 14.).

 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 25.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Tőzsér Gyula hatósági osztályvezető (telefon: 06-30/488-21-11)

 

 Pályázati felhívás közterület-felügyelői munkakör betöltésére


A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A pályázati munkakör betölthető: 2016. december 05. hatállyal, 6 hónap próbaidő után határozatlan idejű kinevezéssel.

A közterület-felügyelő feladata:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv, és a DMJV. Önkormányzat Közgyűlésének a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátását határozza meg.

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség,

-          középfokú iskolai végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          közterület-felügyelői szakképesítés,

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          a 45/2012. Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,

-          képesítést tanúsító okirat másolata,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5.§ (2)-(3) bekezdésében kizáró okok hatálya alatt nem áll, vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

Alkalmazási feltételek:

-          orvosi és pszichikai alkalmassági vizsgálat,

-          vagyonnyilatkozat tétel lefolytatása

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével, vagy személyesen Tőzsér Gyula Hatósági Osztályvezető Úrnál (Db, Bem tér 14.).

 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 23.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Tőzsér Gyula hatósági osztályvezető (telefon: 06-30/488-21-11)

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A pályázati munkakör betölthető: 2016. november 02. hatállyal, 6 hónap próbaidő után határozatlan idejű kinevezéssel.

Bővebben »

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026  Debrecen, Bem tér 14.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 1 fő mezőőr munkakör betöltésére.

 

A munkakör betölthető: 2016. június 01. hatállyal, 4 hónap próbaidő után határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Bővebben »

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026  Debrecen, Bem tér 14.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 1 fő mezőőr munkakör betöltésére.

 

A munkakör betölthető: 2016. április 04. hatállyal, 4 hónap próbaidő után határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Bővebben »

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A pályázati munkakör betölthető: 2016. február 15. hatállyal, 6 hónap próbaidő után határozatlan idejű kinevezéssel.

Bővebben »

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A pályázati munkakör betölthető: 2015. december 15-i hatállyal, 6 hónap próbaidő után határozatlan idejű kinevezéssel.

Bővebben »

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A pályázati munkakör betölthető: 2015. november 02-i hatállyal, 6 hónap próbaidő után határozatlan idejű kinevezéssel.

Bővebben »


 

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) álláshirdetést tesz közzé könyvelő munkakör betöltésére.

 A könyvelő munkakör betölthető: 2015. szeptember 15-i hatállyal, helyettesítés jogcímen, határozott idejű kinevezéssel.

Bővebben »

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026  Debrecen, Bem tér 14.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.

A munkakör betölthető: 2015. szeptember 07. hatállyal, 4 hónap próbaidő után határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Bővebben »


A Debreceni Közterület Felügyelet (4026  Debrecen, Bem tér 14.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.

 

A munkakör betölthető: 2015. szeptember 07. hatállyal, 4 hónap próbaidő után határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Bővebben »

A Debreceni Közterület Felügyelet pályázat nélkül betölthető állást hirdet Piacfelügyelői  munkakörben.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. május 01.

Bővebben »